Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je zodpovědný za zpracování vašich údajů?

SWEETMOBILE, S.L., opatřená NIF č. B-66669094 a se sídlem Avda. Corts Catalanes N5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Za jakým účelem / shromažďujeme vaše údaje?

Údaje poskytnuté uživatelem zpracováváme pro následující účely:

  • Reagovat na žádosti o informace a/nebo dotazy ze strany uživatele
  • Hlásit nabídky nebo komerční novinky
  • Zúčastněte se průzkumů o našich produktech nebo službách

Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Osobní údaje nebudou sdělovány třetím stranám, s výjimkou zákonné povinnosti. Bez ohledu na výše uvedené mohou být údaje uloženy u poskytovatelů mimo Evropskou unii za podmínek důvěrnosti a bezpečnosti v souladu s příslušnými zárukami.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud uživatel nepožádá o jejich vymazání, aby Mobile-Find mohl spravovat požadavky a pokračovat v zasílání newsletterů, které by je mohly zajímat.

Jaká jsou práva uživatelů, kteří nám poskytují svá data?

Uživatel může uplatnit své právo na přístup k osobním údajům, jakož i požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně o jejich vymazání, pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností az důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete také požádat o omezení, přenositelnost a nesouhlas se zpracováním vašich údajů.

Stejně tak může uživatel svůj souhlas se zpracováním svých údajů kdykoli odvolat, aniž by to zpětně ovlivnilo do té doby prováděné zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva lze uplatnit e-mailem na adresu support@mobile-find.mobi.

V případě, že uživatel neobdrží uspokojivou odpověď a přeje si uplatnit nárok nebo získat další informace týkající se některého z těchto práv, může se obrátit na španělský úřad pro ochranu údajů (www.aepd.es).